V sobotu 30. apríla sa pri MŠ v Čáčove konalo tradičné stavanie mája. V programe vystúpili s programom deti z miestnej materskej školy v krojoch, ktoré sa na túto príležitosť usilovne pripravovali. Po ich predstavení vystúpila kapela Bc. Erika Michálka, sourozenci Baťkovi a svoj program si pripravili aj seniori zo speváckeho súboru Seniorka. Počas programu zabezpečilo Poľnohospodárske družstvo Senica postavenie májky, na ktorú mohol každý priviazať svoju májovú stužku. Všetci od najmladších až po najstarších našli v podujatí svoju časť zábavy alebo oddychu, ktorá trvala až do podvečera.

Continue Reading "Stavanie mája v Čáčove 17´"

V sobotu 6. augusta sa konal 5. ročník Športového dňa. Počasie nakoniec vyšlo na jednotku a tak sa mohlo odštartovať súťaženie i zábava. K dobrej atmosfére a súťaženiu prispeli Dobrovoľný hasičský zbor Senica spolu s Civilnou ochranou SR a ďalšími dobrovoľníkmi, ktorí mali pre deti pripravené rôznorodé súťaže i vedomostné hry.

Continue Reading "5. ročník Športového dňa v Čáčove"

Pri príležitosti 71. výročia oslobodenia sa 9. apríla 2016 pred notárskym domom v Čáčove konala spomienková slávnosť k oslobodzovacím udalostiam roku 1945. Slávnosť zorganizoval Klub vojenskej histórie Záhorie spolu s miestnymi dobrovoľníkmi. Pri tejto príležitosti Čáčov navštívil aj prvý tajomník Veľvyslanectva Ruskej federácie v Slovenskej republike Nikolaj Sergeevič Ryžov.

Continue Reading "71. výročie oslobodenia"

V nedeľu 4.10. sa v Čáčove konali evanjelické a.v. hody. O desiatej hodine sa konali slávnostné Služby Božie v evanjelickom a.v. kostole, ktoré viedol pán farár Rastislav Hvožďara. V rámci Služieb Božích, venovaných spomienke posvätenia chrámu, vystúpili aj deti s programom, ktorý nacvičili s miestnym pánom farárom Miroslavom Hvožďarom st.

Po obede, o 14.00 hod., sa občania a návštevníci mohli stretnúť pri Škodáčkovom mlyne, kde bolo možné navštíviť mlyn so strojovým vybavením a výstavou historických fotografií.

Continue Reading "Čáčovské hody 2015"

V sobotnajšie popoludnie 11.7. 2015 sa uskutočnil 4. ročník Športového dňa v Čáčove. Okrem športovania, tento rok pribudla pilotná súťaž vo varení gulášu, kde sa nakoniec zapojilo deväť súťažných tímov, ktorí bojovali o prvenstvo GULÁŠMAJSTER Čáčova 2015.  Do ostatných súťaží sa zapojilo približne 90 detí, z toho väčšia polovica súťažila o hodnotné ceny či už v podobe hračiek a sladkostí, alebo medailí, ktoré dostali prvý traja najlepší rozdelený do štyroch kategórií.

Continue Reading "Športový deň v Čáčove 2015"