Tento rok boli septembrové hody v bohatom štýle programu.  SZCH ZO Čáčov sa rozhodol pokračovať, resp. obnoviť, tradíciu drobnochovateľských výstav v Čáčove. Výstavu otvárali v sobotu 24. 9.  vo vlastnom chovateľskom areáli, kde bolo umiestnených vyše 300 kusov zvierat (králikov, holubov, vodnej hydiny) od 61. vystavovateľov domáceho i širokého okolia. Vyhlásenie víťazov prebehlo v nedeľu 25.9.  Za králikov sa odovzdalo 8 čestných cien, za holuby 8 čestných cien a hydiny 8 čestných cien. Za každú kategóriu bol vyhodnotený víťaz:

Continue Reading "Čáčovské hody 16´"

V nedeľu 19. októbra sa v Čáčove uskutočnila hodová slávnosť. Do obeda sa konali slávnostné Služby Božie v evanjelickom a.v. kostole, kde prijal pozvanie i evanjelický farár z Dolného Sŕnia Pavel Černaj. Okrem hodov sme si pripomínali 150. výročie postavenia ev. a.v. kostola (1864) a 620. výročie prvej písomnej zmienky o Čáčove (1394).

Continue Reading "Hodová slávnosť v Čáčove 14´"