V sobotu 30. apríla sa pri MŠ v Čáčove konalo tradičné stavanie mája. V programe vystúpili s programom deti z miestnej materskej školy v krojoch, ktoré sa na túto príležitosť usilovne pripravovali. Po ich predstavení vystúpila kapela Bc. Erika Michálka, sourozenci Baťkovi a svoj program si pripravili aj seniori zo speváckeho súboru Seniorka. Počas programu zabezpečilo Poľnohospodárske družstvo Senica postavenie májky, na ktorú mohol každý priviazať svoju májovú stužku. Všetci od najmladších až po najstarších našli v podujatí svoju časť zábavy alebo oddychu, ktorá trvala až do podvečera.

Continue Reading "Stavanie mája v Čáčove 17´"

V sobotu 27.4. 2013 zorganizoval občiansky výbor v Čáčove tradičné stavanie Mája. Začiatok podujatia bol za krásneho počasia a hojnej účasti o 14:30 hod. Program otvorili s vystúpením deti z Materskej škôlky Čáčov, ktoré vo väčšine prišli v ľudových krojoch. Po vystúpení detí nasledovala módna prehliadka Miki modelle. Hudobný doprovod k tanci, posluchu i stavaniu Mája zabezpečila skupina Senickí heligonkári.