Tento rok boli septembrové hody v bohatom štýle programu.  SZCH ZO Čáčov sa rozhodol pokračovať, resp. obnoviť, tradíciu drobnochovateľských výstav v Čáčove. Výstavu otvárali v sobotu 24. 9.  vo vlastnom chovateľskom areáli, kde bolo umiestnených vyše 300 kusov zvierat (králikov, holubov, vodnej hydiny) od 61. vystavovateľov domáceho i širokého okolia. Vyhlásenie víťazov prebehlo v nedeľu 25.9.  Za králikov sa odovzdalo 8 čestných cien, za holuby 8 čestných cien a hydiny 8 čestných cien. Za každú kategóriu bol vyhodnotený víťaz:

Continue Reading "Čáčovské hody 16´"

Občianske združenie PRO Čáčov  v spolupráci s dobrovoľníkmi dostali šancu prostredníctvom Nadácie Orange zachovať poslednú technickú pamiatku mlyna v Čáčove. Z dobrej vôle a ochoty pomôcť  tak môžeme mlynu prinavrátiť späť jeho kultúrno-spoločenské miesto.

Continue Reading "Zachovanie Čáčovského (bývalý Škodáčkových) mlyna"