Prvá kniha o Čáčove

Categories Čáčov

Tento rok na Štedrý večer v evanjelickom a.v. kostole v Čáčove bude predstavená kniha História evanjelického a.v. cirkevného
zboru Senica-Čáčov.
Kniha pozostáva z časti venovanej stručnej chronologicky usporiadanej histórii bývalej obce Čáčov a kompletne spracovanej histórii evanjelického zboru Čáčov, jeho osamostatnenie v ťažkých časoch, prvýkrát publikovanú korešpodenciu medzi Hurbanom, Borbisom a Kuzmánym približujúcu udalosti, ktoré viedli k osamostatneniu zboru, jeho povolenie samotným cisárom Františkom Jozefom I a postupný vývoj ovplyvňujúci udalosti v celej obci až po súčasnosť. Celú knihu dokresľujú fotografie z obce i života cirkevného zboru a veľa ďalšieho.
Informácia je veľmi čerstvá a ďalšie prípadné podrobnosti sa postupne budú dopĺňať. Autorom knihy je súčasný pán farár Mgr. Miroslav Hvožďara, ktorý spracoval celú históriu ev.zboru, jej postupný vývoj až po súčasnosť a Ing. Slavomír Bučák, ktorý spracoval históriu bývalej obce, doplnil fotografie a knihu graficky upravil. Kniha je v pevnej šitej väzbe formátu A5 (300 strán).

Clipboard01