V roku 2009 nový majiteľ mlyna Peter Pivák zachránil to najpodstatnejšie a to strechu. Celá bola komplet vymenená za novú, aby do mlyna nezatekalo. Voda bola v mlyne veľkým pomocníkom, bez ktorého by nedokázal  kedysi fungovať, ale ak by zatekalo na drevenú konštrukciu a vybavenie, tak isto by dokázala veľmi uškodiť. Našťastie sa však tomu zabránilo touto novou strechou.

[gmedia id=31]

O nejaký čas neskôr – r. 2011 bol prelomový v tom, že P.Pivák a S.Bučák sa v septembri náhodne stretli u p. Černekovej a zo vzájomnej debaty vznikla myšlienka mlyn vyčistiť, umiestniť v ňom zozbieranú históriu Čáčova a sprístupniť verejnosti. Táto myšlienka sa hneď uchytila a našla podporu aj u ostatných priateľov a známych. Začalo sa vynášanie prvých vecí z mlyna, upratovanie a zabezpečenie podlahy pre náštevníkov. S veľkým odhodlaním sa podarilo za krátky čas prispôsobiť priestory prvého poschodia na prvé sprístupnenie, ktoré bolo už na hody 23. októbra 2011.

[gmedia id=33]

 

Hodová slávnosť r. 2011[gmedia id=35]

V roku 2012 pokračovali práce na mlyne až do roku 2013. Za tento čas sa brigády zintenzívnili a mlyn sa dal takmer úplne do “nového šatu”. Opravilo a vyčistilo sa tretie poschodie, vyčistili a spojazdnili sa mlecie stolice, ku ktorým pribudol original motor spolu s hriadeľov a spúšťacím mechanizmom. Za spolupráce Záhorského muzea Skalica, v zastúpení p. Zajíčkovej a Mesta Senica v zastúpení p. Kadlec-Melišovej sa podarilo spracovať jedinečnú výstavu venovanú mlynárstvu v Čáčove a jeho okolí (Senica, Kunov, Sotina). Pomohlo veľa dobrovoľníkov, ktorím patrí veľká vďaka. Veľkú pomoc – technickú, materiálnu i vedomostnú poskytol p. mlynár Ivan Thebery z Dojča, ktorý pomáhal a dohliadal nad odbornými prácami.

[gmedia id=37]

 

Hodová slávnosť r. 2013[gmedia id=39]

V roku 2014 sa do mlyna pridalo ďalšie strojové zariadenie – kameninový šrotovník, ktorý sa sfunkčnil a napojil na hlavnú transmisiu. Doplnili sa ďalšie historické fotografie.

[gmedia id=41]

Hodová slávnosť r. 2014[gmedia id=43]

V roku 2015 sa rozhodol Peter Pivák rozšíriť priestory mlyna a zainvestoval do obnovy priestorov, kde sa kedysi nachádzala strojovňa mlyna. Obnovil múry a dal spraviť novú strechu. Vo vnútri sa spravili nové omietky, nová betónová podlaha, vymenili sa dvere a brigádnicky sa spravila palubovka, očistili a natreli rámy okien. Vznikli tak nové, príjemné priestory, kde sa umiestnili trojrozmerné exponáty pripomínajúce miestnu ľudovú kultúru, do ktorej patrí aj vlastná zbierka šijacích strojov majiteľa mlyna. Pre požiadavky návštevníkov bolo potrebné vytvoriť aj sociálne zariadenie, ktoré sa nové vytvorilo a umiestnilo v suteréne mlyna. Súčasťou hodovej slávnosti bola aj ukážka drobnochovu miestnej organizácie SZCH ZO Čáčov, ktorá budúci rok plánuje obnoviť chovateľské výstavy a usporiadať prvú vlastnú chovateľskú výstavu.

[gmedia id=45]

Hodová slávnosť r. 2015[gmedia id=47]