Občianske združenie PRO Čáčov je v zmysle zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov dobrovoľným združením občanov. Je samostatným, otvoreným, apolitickým a nezávislým občianskym združením.

Ciele občianskeho združenia:

a) rozvoj a podpora športovej činnosti pre deti, mládež a dospelých
b) rozvoj a podpora kultúrnej, spoločenskej a vzdelávacej činnosti pre deti, mládež a dospelých
c) spoznávanie a udržiavanie miestnych historických a kultúrnych tradícií, remesiel a zvykov
d) realizácia a podpora ekologických a enviromentálnych projektov

Za účelom splnenia stanovených cieľov môže:

a) spolupracovať s odbornými inštitúciami, občianskymi a záujmovými združeniami v SR
b) podľa potrieb uzatvárať písomné zmluvy o súčinnosti podľa zákona č.83/1990 Zb.

 

IČO: 42162092
DIČ: 2023055749

Bank. spojenie IBAN: SK06 0900 0000 0051 4462 6240
e-mail: procacov@gmail.com

Naše aktivity: