Pri príležitosti 71. výročia oslobodenia sa 9. apríla 2016 pred notárskym domom v Čáčove konala spomienková slávnosť k oslobodzovacím udalostiam roku 1945. Slávnosť zorganizoval Klub vojenskej histórie Záhorie spolu s miestnymi dobrovoľníkmi. Pri tejto príležitosti Čáčov navštívil aj prvý tajomník Veľvyslanectva Ruskej federácie v Slovenskej republike Nikolaj Sergeevič Ryžov.

Continue Reading "71. výročie oslobodenia"

Tento rok na Štedrý večer v evanjelickom a.v. kostole v Čáčove bude predstavená kniha História evanjelického a.v. cirkevného
zboru Senica-Čáčov.
Kniha pozostáva z časti venovanej stručnej chronologicky usporiadanej histórii bývalej obce Čáčov a kompletne spracovanej histórii evanjelického zboru Čáčov, jeho osamostatnenie v ťažkých časoch, prvýkrát publikovanú korešpodenciu medzi Hurbanom, Borbisom a Kuzmánym približujúcu

Continue Reading "Prvá kniha o Čáčove"

V nedeľu 4.10. sa v Čáčove konali evanjelické a.v. hody. O desiatej hodine sa konali slávnostné Služby Božie v evanjelickom a.v. kostole, ktoré viedol pán farár Rastislav Hvožďara. V rámci Služieb Božích, venovaných spomienke posvätenia chrámu, vystúpili aj deti s programom, ktorý nacvičili s miestnym pánom farárom Miroslavom Hvožďarom st.

Po obede, o 14.00 hod., sa občania a návštevníci mohli stretnúť pri Škodáčkovom mlyne, kde bolo možné navštíviť mlyn so strojovým vybavením a výstavou historických fotografií.

Continue Reading "Čáčovské hody 2015"

V sobotnajšie popoludnie 11.7. 2015 sa uskutočnil 4. ročník Športového dňa v Čáčove. Okrem športovania, tento rok pribudla pilotná súťaž vo varení gulášu, kde sa nakoniec zapojilo deväť súťažných tímov, ktorí bojovali o prvenstvo GULÁŠMAJSTER Čáčova 2015.  Do ostatných súťaží sa zapojilo približne 90 detí, z toho väčšia polovica súťažila o hodnotné ceny či už v podobe hračiek a sladkostí, alebo medailí, ktoré dostali prvý traja najlepší rozdelený do štyroch kategórií.

Continue Reading "Športový deň v Čáčove 2015"